• CANAS-WALKER, Muriel
  研究员
 • 艾莎莎
  AI Shasha
  研究员
 • 陈妙丹
  CHEN Miaodan
  研究员
 • 程桂婷
  CHENG Guiting
  研究员
 • 丁智擘
  DING Zhibo
  特约研究员
 • 黄继刚
  HUANG Jigang
  研究员
 • 黄仕娜
  HUANG Shina
  特约研究员
 • 黄晓华
  HUANG Xiaohua
  特约研究员
 • 江涛
  JIANG Tao
  研究员
 • 刘文菊
  LIU Wenju
  特约研究员
 • 友情链接
  麦吉尔大学
  塞维利亚大学
  都柏林城市大学
  卫斯理安大学
  佩斯大学
  马德里自治大学
  世界英语教师协会
  国际教学交集学会
  潮人网
  汕头大学图书馆 · 潮汕特藏网
  句酷英文作文智能批改系统
  COPYRIGHT © 2019 DESIGN BY XINHUANG.NET.CN.ALL RIGHTS RESERVED